Park Grid

© Dipozitiv 2020

Iniciátor
Nadace Proměny

Rok realizace
2015

Design
Michal Sloboda
Ondřej Brom

Spolupráce
Karla Kupilíková
Jolana Říhová
Jana Říhová

Cílem řešení orientačního systému bylo podnítitnávštěvníky parku k volnějšímu užívání veřejnéhoprostoru a vylákat je mimo běžné trasy. Koncepcenabádá ke sdílení společných zájmů na souřadnicích ktomu určených a zároveň vyvolává diskuzi o tom, zdatyto aktivity skutečně do veřejného prostoru patří, nebozda vůbec existují.

none

Park byl pomocí radikálního gridu souřadnicově rozčleněn na jednotlivé parcely, které byly nehledě na křoví nebo rybníčky označeny zabodnutými kůly. Ty tvoří radikální meeting pointy věnované činnostem, které se ve veřejném prostoru mohou odehrávat.

none

Jednotlivé parcely jsou označeny dubovými kůly

Každý natřený kůl znázorňuje specifickou činnost, čímž zároveň vyvolává otázky, zda tato činnost do veřejného prostoru vůbec patří

Kůly jsou v přesně nadefinovaném gridu zapíchnuté do země

none none none none none none none none