Dějiny ve veřejném
prostoru

© Dipozitiv 2020

Iniciátor
Ústav pro studium totalitních režimů

Rok realizace
2018

Design
Ondřej Brom
Nicole Pálenská

Spolupráce
Vojtěch Ripka
Čeněk Pýcha

Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Tento vztah je pro řadu odborníků zdánlivě zřejmý, ale v širší společenské debatě je mu věnován prostor jen občas, nejčastěji formou příležitostných či dílčích počinů. Zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana E. Purkyně a Ústavu pro studium totalitních režimů se proto rozhodli vytvořit novou vzdělávací platformu.

none
none
none
none
none
none