Co si myslíš o

© Dipozitiv 2020

Iniciátor
Ústav pro studium totalitních režimů

Rok realizace
2018

Design
Nicole Pálenská
Ondřej Brom
František Polák

Ilustrace
Jindřich Janíček

Tým ze Sociologického ústavu Akademie věd na datechz posledních let ukázal, jak jsou v české společnostirozšířené stereotypy o Romech a Židech. Jedinýmpozitivním zjištěním je, že menší předsudky vůči Romůmmají lidé, kteří se s nějakými Romy osobně znají. Lidé asiznají velice málo romů osobně.

none
none
none
none
none
none
none